ROZHOVOR 30.12.2002

bylo XIII. STOLETÍ zvláštními hosty Rádia Vysočina v živém vysílání hudebního pořadu Rock Session.

Petr Štěpán hovořil o současném stavu skupiny, jejím postavení na české a zahraniční scéně. Uvedl, že XIII. STOLETÍ má připravený materiál na nové album. "Byl bych velmi rád, kdybych mohl tento rok nahrávat, samozřejmě se skupinou, ovšem nemohu slíbit, zda k tomu dojde nebo uvést jediný termín či datum."

Dále dodal, že skupina v nejbližší době koncertovat rozhodně nehodlá, jelikož nemá žádné zázemí zodpovědné agentury, managera a technického personálu. Probíhají prý různá jednání, ale konkrétní názvy či termíny neuvedl.

Později přišla řeč na druhé vydání jeho KNIHY NOSFERATU, které se do Vánoc nestihlo vytisknout, a proto se údajně objeví až v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Rovněž byl dotazován na svou další činnost týkající se divadla, scénické hudby a vedlejších projektů. "Ne, v současné době nic z toho neprobíhá. Zúčastnil jsem se několika konkurzů, mimo jiné i na filmy, ale ještě neznám žádné výsledky, tak bych o tom dopředu nerad šířeji diskutoval."

Pavel Štěpán hovořil o svém hostování v jiné skupině. "Požádali mne kámoši z jedné kapely o výpomoc. Souhlasil jsem a jel s nimi turné po Chorvatsku."

V závěru pořadu bratři také zavzpomínali na svou první skupinu HRDINOVÉ NOVÉ FRONTY. "To byla ještě doba temného totalismu!", dodal Petr.

Během rozhovoru zazněly skladby TRANSYLVANIAN WEREWOLF a MYSTERY ANA.