:: diskografie

 

 

Amulet - 7. 7. 1992 - Monitor Records (LP, MC. * CD: 010065-2 ), délka 47:40

1. Hororový sen; 2. Tělo na kříži; 3. Justina; 4. Amulet; 5. Růže a kříž; 6. Bytosti; 7. Kníže temnoty; 8. Oheň v kruhu; 9. Demoniac; 10. Transilvania

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Petr Palovčík, Bedřich Musil

MP3: BYTOSTI

Pochválen budiž středověk, čas mýtů, pověr a temných zjevení, neboť on propůjčil masce XIII. století palčivou sžíravost, jež se proleptala i skrze více méně standardní hudební náplň Amuletu.
Svěžest kytar, pulzující dynamika a slušný cit pro melodii, toť vstupní vklad do velkého gambitu. Třináctka staví svoje hudební hrady pečlivě a bez zjevného tápání noviců (do jejichž řad se samosebou ani neřadila). Skladby překypují svěžestí a dobře namíchanou medovinou rytmiky a atmosféry. Někdy silná a hustá, jinde zase spíše vzletná a uvolněná - bez výjimky však opojná jako dotek letní noci. Vzkvétající sémě vlkodlačí originality je už od počátku dobře patrné - ačkoli vliv velkých model gotiky je silný (jak také jinak), XIII. století dělá muziku po svém. Tu se ohlédnout k nevázanosti hard rocku, tu zase neváhají sáhnout k motivu popovějšího zabarvení, nebrání se ani křehké baladičnosti se středověkým odérem. Dovedou uchopit zdánlivě nesourodé hudební vlivy a vměstnat je pod černý gotický rubáš, aniž by vznikal dojem nesourodosti a nepatřičnosti.
Unikátním zrodem prochází fantaskní snová poetika, která zpočátku neklidně šeptá v pozadí, posléze se však stále více a více dostává dopředu. Právě obrazotvorná moc slova, ovládaná hlasivkami Petra Štěpána, stále výrazněji barví rockový obsah do podivně zadumaného a melancholického karmínu. Nesmělé družení gotiky se šerosvětem víl, upírů a vlkodlaků je mnohde trochu křečovité, přesto však fascinuje a umocňuje silný náboj alba.
Paradoxně tak právě přímočarost a zpěvnost, která jinak šlechtí gothic rock, mohla být hrobem Amuletu, ale talent a vynalézavost jeho tvůrců, jdoucí ruku v ruce s textařskou prací pozvedla standartu s číslem XIII vysoko do podmračených nebes. Umění vysochat chytlavou a precizní píseň a na jejích bedrech předat poselství posluchači, to je velký dar!
Navzdory létům, které jako splašené stádo pegasů přeletěly nad světem, zůstává debut stále živý a přesvědčivý. Elektrizující výboje, znepokojivá atmosféra a deset skvělých svědectví o síle dětí XIII. století... A ani stopa nostalgie...

 

Gotika - MC: 13. 7. 1994, CD: 18. 7. 1994 -Monitor Records (MC: 660310-4, CD: 660310-2), délka 75:52

1. Gotika; 2. Macbeth; 3. Svatí na nebi; 4. Mystery Ana; 5. Ten starý dům se rozpadá; 6. Blood is life (Sabbating); 7. Mistr a Markétka; 8. Markýza z obrazů; 9. Justina (symphony version); 10. Tango Salieri; 11. Mistr Leonard; 12. Hněv andělů; 13. Tango Salieri (hellmix); 14. Opus pro Macbeth

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Jiří Šindelka, Michal Kourek     Host: Karolina Husáková (operní vokály)

MP3: MISTR LEONARD

Jen nechte pod monumentem mistra znít též loutnu Marigoldovu. Pravda, tóny jsou to neumělé, a přece tolik chtějí míti krásu všeho toho, co rostlo, vykvetlo a zrálo - pro nikoho... Chtěl bych jim vdechnout kouzlo gotiky, dát jim křídla havraní a svůdnost Macbeth, budit ze sna Svaté na nebi...
To všechno ovládá magie XIII. století, to všechno vetkala do své další středověké kroniky, která svou délkou a rozpětím přesahuje vše, co jsme z dílny Třináctky kdy (do i od roku 1994) vyslechli.
A jak už u velkých porcí hudby bývá zvykem, je těžké zajistit obsahu jednolitost a soudržnost. Obzvlášť, když přistupujete k zvukové formě s takovou avantgardností a odvahou, jako bratři Štěpánové. První polovina Gotiky je oslavou tvůrčího vzmachu a kuráže. Pokud jsme o debutu mohli směle škrabat do svých pomíjivých pergamenů slova jako dynamické a kytarové, pak o Gotice můžeme bez zábran křičet do světa, že je elektronická. Titulní skladba plyne v rozkošně ztuchlých proudech času, tiše, ladně a podmanivě. Omamná příchuť textů barví tu čerstvou krev lomených oblouků a hrozivých portálů do něžné černě, která se jako had obtáčí kolem kytarovější Macbeth, mateřsky laská v nokturnu Svatí na nebi, v pokojném souzvuku atmosferičnosti tepe v Mystery Ana, plačtivě konejší v náručí klavírní balady Ten starý dům se rozpadá.
Jádro instrumentace tvoří nejrůznější elektronické přízdůbky, echa, názvuky, pravidelnost samplů, která kupodivu nijak nezeslabuje atmosféru, jen ji nastavuje zrcadlo a poodhaluje její druhou dimenzi. Skvělým příkladem je předělávka výsostně gothic - rockového fláku Justina, která se v rukou elektronického orchestru stává mnohem zadumanější, a přesto silný náboj zůstává.
Novým zjevení je též “operní” teatrálnost, která jiskřivým hlasem vládne v překrásném opusu Mistr a Markétka. Rockovější Mistr Leonard, příbuzný skladeb z éry Amuletu, a téměř metalově sychravý Hněv andělů, příjemně nadnášejí závěr alba. Závěr, který není zrovna dvakrát přesvědčivý - Tango Salieri připomíná zvukový dadaismus, slepovaný berličkou samplů do jakéhos takéhos tvaru (navíc ve dvou exemplářích), Opus pro Macbeth zase zatvrzele skřípá jako bezduchá plechová marioneta, avantgardní nechtěňátko. O kolik povedenější je krvavý sabbating Blood is life...
Méně bylo by více, dva tak hudebně rozdílné póly se obtížně stravují i v rámci 75 minut. A tak se tahle sbírka skladeb z let 1992 - 1994 nakonec poněkud rozpouští v elektronickém entusiasmu, ačkoli většina jejích dítek je více než povedená...

 

Nosferatu - MC + CD: 1. 11. 1995 - Happy Music (MC: HMP009-4, CD: HMP009-2), délka 64:21

1. Intro; 2. Nosferatu is dead; 3. Nevěsta temnot; 4. Antikrist; 5. Evangelium; 6. Svatá válka; 7. Legenda o Krasaři; 8. Torquemado; 9. Upír s houslemi; 10. Černý měsíc; 11. Květy zla

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Jiří Šindelka, Michal Kourek

MP3: NOSFERATU IS DEAD

Syrová i surová vidino konce a zmaru...
Ponurá, podmračená, bouřlivá, zvířecí - taková je tvář desky Nosferatu. Stabilní bratrské duo přizvalo na svůj gotický škuner kytaristu Michala Kourka a basáka Jiřího Šindelku, kteří ozdobili již několik skladeb Gotiky; a vánky elektronické avantgardy nahradil nemilosrdně hutný vichr kytar. Do mrazivých zvuků intra se vlomí úvodní kompozice Nosferatu is dead vehementně, jako sama zubatá. Zvuk je nejplastičtější a nejšťavnatější za celou dobu existence Třináctky, nebývalá je i členitá práce celého upířího orchestru. Namísto doslovné gotické přímočarosti a jednolitosti štrikuje každý instrument proměnlivou zvukovou tkaninu - dokonce i srdce kapely - bicí Pavla Štěpána duní a zvoní místy až nezvykle pestře.
O Michalu Kourkovi jsem kdesi zaslechl, že prý táhl XIII. století až příliš k metalu - nemohu souhlasit. Jeho práce je ukázková, padne k apokalyptické, bouřné a dekadentní poetice textů jako ulitá - místy trhá vlkodlačími zuby předivo umrlčích eposů na cucky, jindy se zase zmítá jako Nemrtvý pod doteky slunce. Krvavá gotika ano, ale metal? Šestistrunný tandem skýtá nebývalou masitost a výmluvnost, ale není jedinou funebrální dominantou alba - jakoby se vanutí Gotiky navracelo do karnevalu noci v mysticky mlhavé Legendě o krysaři, v rozechvělé litanii Upír s houslemi a v zoufale horoucné modlitbě k Padlému v Květech zla. Klávesy, zpěv a decentní doprovod bicích - atmosféra zahuštěná až k hranicím snesitelnosti, jak hudebně, tak textově. Teze o gotické póze a přetvářce padají jak andělé...
Evangelium nesvatého Petra Štěpána rozpíná svá bludná netopýří křídla v každé skladbě - Antikrist, Nevěsta temnot, Svatá válka, Evangelium, Černý měsíc - všemi prostupuje dekadentně temná smola, plná ďáblu upsaných duší a trpkých konců. A aby se neronily jen žalné slzy, tak na skočnější rockovou notu brnká inkviziční výpalna Torquemado... Zkrátka, co si hrdlo a kletá duše žádá...
Hudebně vyzrálé, ideálně pojící obě dimenze XIII. století do jednoho celku, tvrdého jako kámen karpatských hradů, temného jako tisíciletý hvozd, ale zároveň přitažlivého a skvěle vyváženého.
Nová alchymie, starý magnetismus. Nosferatu vládne!

 

Werewolf - MC + CD: 2. 12. 1996 - Happy Music (MC: HMP035-4, CD: HMP035-2), délka 52:00

1. Royale Carpathia; 2. Transilvanian werewolf; 3. Bratrstvo vlkodlaka; 4. Vampire woodoo; 5. Julie umírá každou noc; 6. Psycho; 7. Třinácté znamení; 8. Stigmata vampire

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Jiří Šindelka, Michal Kourek      Hosté: Lenka Schreiberová (hlas, recitace), Miroslav Matějka (flétna), Radek Křížanovský (housle), Martin Válek (housle), Vladimír Kroupa (viola), Pavel Verner (violoncello), Tomáš Vráb (klávesy)

MP3: TRANSYLVANIAN WEREWOLF

Slyšte, slyšte, jakou hudbu vám děti noci hrají...
Až s magickou uhrančivostí rozplétá své závoje album s výmluvným názvem Werewolf. Záměr tvůrců naplnil jeho duši velmi pozvolnou, o to však intenzivnější hypnotickou silou, která se od prvních tónů stupňuje a stupňuje, až přerůstá do snového hudebního karnevalu světla a stínu, slz a smíchu. A po všech těch cestách skrze tajemná zákoutí tohoto alba bych si dovolil k úvodní charakteristice přisadit ještě slovo “nevyrovnané”, byť s velmi obroušenými hranami výtky.
Úvodní hymnus Transylvania Werewolf je jednou z nejtemnějších stránek kroniky XIII. století. Text kypící nejen klasickými rekvizitami, ale i působivými motivy osamění a zmaru pluje jako žalná inkantace na hladině kolébavých kláves a kytar, které zřetelně otupují svou rockovou syrovost a dumavě se prohánějí v soumračných kulisách. Je to příběh celého alba - prim hraje Štěpánův perfektní zpěv a velmi povedené texty, hudební složka dokresluje vampirické melodrama z povzdálí, není až tak dominantní, spokojuje se často s velmi komorními party v dramatu. Bolestně křehký karmín vzkvétá k dokonalosti zejména v mlhou zahalené Julii, působivý dialog muže a ženy, shakespearovská procítěnost, dosahující až k samotným pekelným nebesům. Hymnem temných duší pak musí být houpavá modlitba noci Vampire Woodoo, s textem, který přesahuje svou naléhavostí i tradičně vysoký standart páně Štěpána.
Posluchač zaměřený na přímočarost a kytarovou syrovost se čerstvou krví nasytí pouze u skladby Psycho, která mi přeci jen do té vášnivě zoufalé atmosféry alba příliš nesedí. Mnohem příznivější konstelace nastává na následujícím Třináctém znamení, v němž se snoubí pořádná porce rockové melodiky, přičemž ale atmosféra souzní s celkem v pekelně strhující harmonii. Prim však hrají co možno nejhlouběji vyladěné violy, zvuk strhaných strun a kvílivé tryzny kláves, kouzlící výrazné momentky temnoty a zmaru. Tak vyhlíží zpoza závoje další z mnoha vampírových tváří, tvář křehká, neuchopitelná, bolestná...
Velkou váhu unesl zpěvák a textař v jedné osobě s grácií, jeho letmé doteky s hudební sekcí i dialogické jiskření dokáží dodat albu Werewolf podmanivou hloubku, byť někdy přeci jen vzbuzují nejednoznačný dojem. XIII. století odívá se do kůže vlkodlačí a v podivné travestii noci a dne je zvláštní, rozjitřené a místy až negoticky expresivní a osobní.

 

Ztraceni v Karpatech - MC + CD 26. 10. 1998 -Happy Music (MC: HMP062-4, CD: HMP062-2), délka 41:42

1. Vampires; 2. Vlčí žena; 3. Vítr z karpat; 4. Candyman; 5. Dům kde tančí mrtví; 6. Testament; 7. Elizabeth

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Jiří Šindelka, Marcel Novák, Ollie Ryšavá

MP3: ELIZABETH

Byl - li Werewolf albem, které se s upíří něhou přivinulo posluchači k tělu a nechalo ho dlouze v sebezničující rozkoši vychutnávat extatické spojení, je tento kousek mnohem odtažitějším, avšak o to jednolitějším činem uměleckým.
Snad nejdoslovněji se zde naplňuje poslání a podoba gotického rocku, od první do poslední skladby víte, na jaké lodi stojíte a kam vás unáší. Jednotlivé kompozice jsou budovány podle pevného schématu, ve kterém mají své přesně vymezené místo harmonicky sladěné hroty kytar, řezající své kousky s učebnicovou dynamikou, vycizelované hrany kláves a účinné kontrasty vokálních linek. Je v tom obrovský vnitřní řád a téměř neúprosná logika. A v tom řádu a logice zase krása, která z tohoto alba dělá klenot.
V rámci poměrně uzavřené struktury vzniká magické napětí - generované nejen z (opět) perfektně odvedené textařské práce, ale i nádherně vystavěných refrénů. Přesně načasované vrcholy kompozic vyrůstají ze zdánlivě nezáludného a pravidelného příboje tónů, překvapují a mocně působí - chytlavé a přitom nevlezlé. Každá skladba má svůj vnitřní rytmus, od svižného vichru (Vampires, Candyman), přes houpavý vánek (Vítr z Karpat), po libou gotickou zatuchlinu, která musí každé temné duši přivodit nezemské blaho (krvavě něžná Elisabeth, Dům kde tančí mrtvý). Ukázkově zkrocený hřebec rytmické sekce - neomylný tepot basy a bicích - kouzelně úsporné klávesy a šlapající kytary, jejichž riffy jsou jednotící hmotou - toť alchymie čisté gotiky. Úchvatné spáření uhrančivých klávesových motivů a výbušné dynamiky rocku se zavrtává hluboko pod kůži, stává se kouzelným zaříkání, kterému nelze odolat.
Pokud bychom chtěli někomu mermomocí vtlouci do šišky, cože je to ta rocková gotika, bylo by toto album nutnou Biblí. Snoubí v sobě všechny tváře, všechny barvy a emoce, byť neustále uchovává nadhled a brání se přílišným citovým výlevů... Mocný krok k čistotě hmoty byl učiněn!

 

Metropolis - MC + CD 3. 4. 2000 - Happy Music (MC: HMP070-4, CD HMP070-2), délka 49:14

1. Castel Argis; 2. Metropolis; 3. Fatherland; 4. Svátek hladových; 5. Bela Lugosi´s dead (I am Dracula)-cover version: written Bauhaus; 6. Stonehenge; 7. Hvězdy chtějí patřit tobě; 8. London after midnight; 9. Absinth; 10. Hindenburg

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Ollie Ryšavá, Martin Soukup

MP3: HVĚZDY CHTĚJÍ PATŘIT TOBĚ

Tam, v křivolakých uličkách, za horizonty všedního dne a šedivých myšlenek, v přízračném světle zašlých neonů, plave v řece noci a času Café Bizarre. U ohmataných stolů tu sedávají bok po boku vybledlé tváře z černobílých fotografií a dávno zapomenutých obrazů - Bela Lugoshi, Shelley, Baudelaire, Poe, Murnau, Byron - sní své opojně zahnívající sny nad sklenicemi absintu, zatímco kdesi vzadu, z reproduktoru starého rádia, pláče reportér nad ohnivou zkázou Hindenburgu...
Bože, je to tak strašné...
Vítej v panoptiku, drahý čtenáři - líbí se ti v Café Bizarre, líbí se Ti v pokrouceném světě dekadence tak groteskním, až se letmo dotýká bezstarostné barevnosti a ševelu poetismu? Vítej ve světě Metropolis, našeho posledního zastavení na vyčerpávající pouti světem XIII. století. A při žádném loučení se nemají ronit slzy, alespoň ne tady, v Café Bizarre! Dost bylo pokroucený těl stromů, kvílení vlkodlaků, stenů a lásek Nemrtvých - je čas rozsvítit kalné žárovky, je čas zasednout s prokletými básníky... a - ano, snít své sny o Metropoli, o dávných vizích, které snad dojdou naplnění.
Gotické horizonty pro nové milénium, praví přebal alba. Ano, jsou to krásné horizonty, tesané rukama mistrů hutného expresionismu i minimalistického impresionismu. Objevte je, ponořte se do vod alba Metropolis nevázáni předsudky, očekáváními. Jeho na první pohled chladná tvář možná odpuzuje... Pravda, všechno vyhlíží tak uměle, až nelidsky pravidelně - pulzující naefektovaná basa, plechové fanfáry kláves, neúplatný tep bicích - ale pod povrchem dříme žhavé srdce a brána do jinam!
O kolik úsporněji pracují s barvami děti XIII. století! Je v tom snad úsečnost, ale úsečnost, která brilantním způsobem zdůrazňuje grandióznost a propracovanost. Zvládni formu a ovládneš obsah, jak prosté... Titulní skladba přikrývá pod ocelovým povlakem překvapivě dynamickou hmotu; jen přistoupit na tu hru a sledovat jak text, tak hudební doprovod, nerozsekávat je, vnímat je jako jeden celek. A náhle se z odtažité dokonalosti začnou vynořovat povědomé ozvy... Snad všechna echa minulosti zapracované do gotické moderny, vizionářské každým coulem, v níž není nouze o šoky. V osmi minutové Bela Lugoshi´s dead (I´m Dracula), původně z pekelné stáje Bauhaus, pochopíte, co to znamená těžit z minima maximum, v chytlavé kytarovce London After Midnight pěje poprvé Petr Štěpán kompletně anglicky, ve Stonehenge pochytíte zase, na mou duši, vůni keltských motivů... Něžnost, brutalita, slunce, bouře... A všechno zastítěné nebývale experimentálním a avantgardním pláštěm, který padne XIII. století mnohem slušivěji, než na Gotice.
Má je Metropolis! Až mě snad někdo bude hledat, najde mě v Café Bizarre - sedím vedle Charlese Baudelaira a vyprávím mu o květech rockové gotiky...
A maestro trpělivě naslouchá...


 

Karneval (Best of gothic decade 1991 - 2001) - MC + CD 4. 6. 2001 - AS Happy (MC: HMP074-4, CD: HMP074-2), délka 68:56

1. Karneval (bonus); 2. Justina; 3. Bytosti; 4. Ten starý dům se rozpadá; 5. Mystery Ana; 6. Upír s houslemi; 7. Nosferatu is dead; 8. Julie umírá každou noc; 9. Vampires; 10. Elizabeth; 11. Fatherland; 12. Hvězdy chtějí patřit tobě; 13. Transylvanian Werewolf (Remix)

- Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Ollie Ryšavá, Martin Soukup

MP3: KARNEVAL

Uplynuvší dekáda gotického času zanechala v nás vzpomínky na dávno minulá léta. Nepřehlédnutelnou rýhu v dějinách českého gothic rocku má na svědomí XIII. století. Vypravme se s Karnevalem do dob začátků, dnes již legendy, skupiny XIII. století a připomeňme si jejich desetiletou tvorbu.

 


Vendetta - MC + CD 13. 4. 2004 - EMI, délka 59:201. Vendetta; 2. Rezident Evil; 3. Horizont události; 4. Berlin & Vienna; 5. Zodiak; 6. Into The Garden Of Delight; 7. Andy Warhol; 8. Poslední letadlo do Buenos Aires; 9. Obřad za mrtvé; 10. Shelley; 11. Bela Lugosi's Dead (industrial dance version); 12. Stepping Stone (pistols version)


 

Vampire songs - tajemství gotických archivů - CD 14. 2. 2005 - EMI1. Stigmata vampire intro; 2. Mr. Psycho (hellraiser version); 3. Pokoj č. 26; 4. Valprugina noc; 5. Smutné časy; 6. Starý hrabě; 7. Agnes; 8. Bílá paní; 9. Vampir song; 10. Čas čarodějnic; 11. Romance noci; 12. Obřad za mrtvé (piano version); 13. Dogy na Baskervillu; 14. Mystic funeral; 15. Stigmata vampire (blood and erotic)

 

Neoficiální alba (dema):

Nová Drakulomania (1988 a 1995)


1. PROLOG; 2. TEŠENÍ; 3. GOTICKÝ ROMÁN; 4. ČERNÁ MŠE ZA ADRIANA (NA MUČIDLECH); 5. VLCI; 6. OBŘAD ZA MRTVÉ /původní název OBŘAD ZA PADLÉ/;7. MORION (BŮH VÁLKY); 8. SOCHY; 9. NOVÁ DRAKULOMANIA; 10. EPILOG

Vampir songs for Agnes (1991)


1. VALPURGINA NOC; 2. SMUTNÉ ČASY; 3. STARÝ HRABĚ; 4. AGNES; 5. MAJÁKY ZÁNIKŮ; 6. BÍLÁ PANÍ; 7. VAMPIR SONG; 8. ČAS ČARDĚJNOC; 9. ROMANCE NOCI; 10. OBŘAD ZA MRTVÉ /původní název OBŘAD ZA PADLÉ/

Demoniac (1991)


1. HOROROVÝ SEN; 2. TĚLO NA KŘÍŽI; 3. JUSTINA; 4. AMULET; 5. TRANSYLVANIA; 6. JERUSALEM; 7. KAINOVO ZNAMENÍ; 8. RŮŽE A KŘÍŽ; 9. OHEŇ V KRUHU; 10. ORCHIDEJ; 11. KNÍŽE TEMNOTY; 12. BYTOSTI; 13. MARKÝZA Z OBRAZŮ; 14. DEMONIAC; 15. POENAR

Heretic (1993)


1. MYSTERY ANA; 2. KARNEVAL; 3. RŮŽE A KŘÍŽ; 4. MACBATH; 5. TRANSYLVANIA; 6. MYSTIC FUNERAL; 7. BLOODY SISTERS; 8. MARKÝZA Z OBRAZŮ; 9. SMUTNÉ ČASY; 10. AMULET

 

Black ritual (1993)
1. BLACK RITUAL; 2. NOSFERATU IS DEAD; 3. HNĚV ANDĚLŮ; 4. NEVĚSTA TEMNOT; 5. PSYCHO; 6. ZÁNIK IZRAELE; 7. SVATÁ VÁLKA; 8. MACBETH; 9. MISTR LEONARD; 10. DOGY NA BASKERVILLU

Mistr a Markétka (1994)


1. MISTR A MARKÉTKA; 2. MARKÝZA Z OBRAZŮ (duet); 3. TEN STARÝ DŮM SE ROZPADÁ; 4. SVATÍ A NEBI; 5. SANCTUM SANCTORUM; 6. AGONIA (parts 2); 7. JUSTINA (symphony version); 8. W. A. MOZART - UKOLÉBAVKA (živá nahrávka z chrámu); 9. CEREMONY AND REQUIEM; 10. MISTR A MARKÉTKA (epilog)

Tančící Belial (1994)


1. AGONIA (Na křídlech noci); 2. VZPOMÍNKA NA HAMLETA; 3. TANČÍCÍ BELIAL; 4. MEIN KAMPF; 5. LEGENDA O KRYSAŘI; 6. MESSIAH; 7. DUEL; 8. ČERNÁ MŠE ZA BELIALA; 9. AGONIA (Mrtvý muž nevypráví žádné příběhy)

Legenda o Krysaři (1996)


1. LEGENDA O KRYSAŘI; 2. DOBA TEMNA (Gotika); 3. SABATIN (Blood is Life); 4. KRYSAŘ A AGNES (Mistr a Markétka); 5. KRYSAŘ (Motiv); 6. CIZINEC (Motiv); 7. SEN SEPPA JÖRGENA; 8. KRYSAŘ (Motiv); 9. SEN O ZEMI SEDMIHRADSKÉ I.; 10. SVÍTÁNÍ; 11. AGNES TRPÍCÍ (Tango Sallieri); 12. KRYSAŘ A ĎÁBEL (Poslední setkání); 13. SEN O ZEMI SEDMIHRADSKÉ II.; 14. LEGENDA O KRYSAŘI (Memento)

Mozart is dead (1998)


1. OPUS PRO MACBETH (CD version); 2. JULIE UMÍRÁ KAŽDOU NOC (Vampires mix); 3. BLOOD IS LIFE (Demon version); 4. TANGO SALLIERI (Helmix); 5. DIGITAL DEMON; 6. MOZART IS DEAD; 7. ANGELS OF ABYSS; 8. CARDIAC ARYTHMIA

Evangelium (1998)


1. ROYALE CARPHATIA (Intro); 2. EVANGELIUM; 3. SVATÁ VÁLKA; 4. ČERNÝ MĚSÍC; 5. TORQUEMADO; 6. ANGELS OF CARPATHIA (Outro); 7. KARNEVAL (Gothic machine); 8. POKOJ 26. (cover version); 9. BRATRSTVO VLKODLAKA; 10. JULIE UMÍRÁ KAŽDOU NOC (nová verze - Vampires mix); 11. NOSFERATU IS DEAD (live verze-archiv)

Bela (2000)
1. BELA LUGOSI´S DEAD (I am Dracula - cover Bauhaus); 2. MYSTIC FUNERAL (live version - archive); 3. STIGMATA VAMPIRE (nová verze - erotic mix); 4. UPÍR S HOUSLEMI (symphony des Grauens); 5. BELA LUGOSI - MEMENTO; 6. KVĚTY ZLA (Charles Baudelaire requiem); 7. LONDON AFTER MIDNIGHT (Metropolis version); 8. BLOODY SISTERS (live version - archive); 9. GOTHICA (cathedral version); 10. STONEHENGE (Metropolis version)

Land of bizarre (2000)


1. COSMIC EATHEDRAL; 2. TWIN PEAKS; 3. LAND OF BIZARRE (Procitnutí); 4. RUSSIA; 5. PHANTOM SAX; 6. MONSTERS; 7. GOTHICA; 8. HINDENBURG; 9. STAR WARS; 10. LAND OF BIZARRE (Vzpomínka); 11. FOLLOW ME


VHS

Gothic Necronomicon (1997)

1. ROYALE CARPATHIA; 2. TRANSYLVANIAN WEREWOLF; 3. MACBETH; 4. KNÍŽE TEMNOTY; 5. TANGO SALIERI (Horror mix)

Vampiris Night (1998)

1. TRANSYLVANIAN WEREWOLF; 2. MYSTERY ANA; 3. TORQUEMADO; 4. VAMPIRE WOODOO; 5. BYTOSTI; 6. JUSTINA; 7. ČERNÝ MĚSÍC; 8. KARNEVAL; 9. TRANSYLVANIA; 10. NOSFERATU IS DEAD

Archive (2000)

1. INTRO - BYTOSTI (live 92); 2. BYTOSTI (studio 92); 3. AMULET (live 92); 4. BYTOSTI (studio 91); 5. JUSTINA (studio 92); 6. MYSTERY ANA (live 95); 7. TRANSYLVANIA (live 92); 8. LEGENDA O KRYSAŘI (Theatre project 96 - 97); 9. TRANSYLVANIAN WEREWOLF (klip 97); 10. KARNEVAL (live 99); 11. LIVE IN POLAND (2000) - NOSFERATU IS DEAD, ELIZABETH,UPÍR S HOUSLEMI, BELA LUGOSI´S DEAD; 12. STONEHENGE (live in Prag 2000); 13. VAMPÍŘI - OTÁZKY A ODPOVĚDI (dosud nezveřejněný televizní rozhovor s Petrem Štěpánem na téma: Vampirismus, noční bytosti, Vlad Dracula, Bela Lugosi..., speciální host reportáže - Jenny Nowak)

After midnight (2001)

1. HINDENBURG (intro); 2. LONDON AFTER MIDNIGHT (live sound); 3. LEGENDA O KRYSAŘI; 4. UPÍR S HOUSLEMI; 5. ABSINTH; 6. STONEHENGE; 7. BELA LUGOSI´S DEAD; 8. LONDON AFTER MIDNIGHT (CD sound)


Petr Štěpán: Kniha Nosferatu - Vampírská bible

Vydalo nakladatelství E. M. S. (Petr Olejníček) 15. 6. 1998 v Jihlavě. Redakce Jenny Nowak. Sazba GSZ (Aleš Palovčík). Tisk ETIS Jihlava.
© Petr Štěpán, 1998; Cover design © Aleš Palovčík, 1998; Cover Photo © Marek Dostál

 

..

Časopis Fantastická fakta (3/98)
Recenze - Kniha Nosferatu

 BLEDÝ SVIT půlnočního měsíce, rakev, vůně čerstvé hlíny z hrobu, ostré špičáky, prokousnutá hrdla, jednoduše hrůza a děs, to vše jsou atributy nočního démona - upíra. Přízračná postava upírova děsí po staletí a staletí nebohé lidské duše, však jste už měli možnost se s nimi setkat i na stránkách našeho časopisu. Dokonce to vypadá jako by upírská tematika prožívala jakousi renesanci. Upíři pronikají nejen do našich myslí a snů, ale i na stránky časopisů a na televizní obrazovky. Důkazem toho je i nová kniha rockového hudebníka Petra Štěpána s názvem Kniha Nosferatu s podtitulem Vampýrská bible.
 Kniha je poněkud zvláštně připsána Belovi. Jedná se o Belu Lugosiho, amerického herce pocházejícího z rumunských hor. Proslul především hlavní rolí v neslavnější filmové veri Draculy z roku 1931, filmoví kritici o něm říkali, že se plně ztotožnil s postavou, kterou tak dokonale ztvárnil. Vampyrologové se naproti tomu domnívají, že onu postavu upíra vůbec hrát nemusel, Bela Lugosi podle nich totiž byl upírem skutečným! Unikátní fakta z Belova života vás nenechávají na pochybách, že s ním skutečně nebylo všechno v pořádku. Brandon Kelly, novinář a publicista, byl pevně přesvědčen o tom, že to s Belou není jen tak; snažil se proniknout do společnosti lidí, kteří byli Belovi nablízku a všímal si jevů, které druzí přehlédli. Mimo jiné napsal:
 K tomu, aby vám po páteří začalo přabíhat ledové chvění, stačilo, aby se kamera v dlouhém detailu upřeně zadívala do tváře hlavního představitele Bely Lugosiho. Strnulým, lačným pohledem svých podivně světélkujících očí vás přikoval k zemi ještě dřív, než pomalu - výhružně pomalu - v polozvířecí grimase, odhalil své ostré oslnivě bílé horní zuby. Výrazně přečnívající šelmí špičáky...
 Kelly se domníval, že Lugosiho špičáky nejsou jen dovedným výsledkem práce maskéra, měl za to, že jsou Lugosiho nedílným vlastnictvím. Nesrovnalostí kolem Lugosiho bylo daleko víc, ale o tom už si přečtěte sami.
 Vampýrská bible přináší poměrně ucelený pohled na vampýrskou temtatiku. V knize najdete od základu všechno, co byste o upírech měli vědět. Odkud se upíři v našem světě vůbec vzali. Co s nimi má společného anglický okultní řád Zlatý úsvit a jeho člen, autor slavného románu Dracula Abraham Stoker. Do jaké míry je nebezpečná magická evokace vyšší inteligence vampýřího charakteru? A co upírův pokrevní bratranec vlkodlak?
 V knize se také dozvíte něco o nepříliš známé stříbrné magii měsíce, hojně upíry využívané. Stranou nezůstane ani černá magie a účinné návody jak se bránit proti černomagickým útokům nejtěžšího kalibru. Dozvíte se něco i o českém pohřebišti upírů - Čelákovicích.
 Vcelku dobře a napínavě psané knize bych vytknul zařazení některých pasáží, jejichž souvislost s ústředním tématem, byť vzdálenou, jsem nenašel (například rozsáhlejší zmínka o Rasputinovi).


Aleš Česal

Petr Štěpán: Kniha Nosferatu - Vampýrská bible

Druhé upravené vydání.
Vydalo nakladatelství Adonai, s.r.o 7. 4. 2003 v Praze. Grafická úprava SZ, s.r.o. Tisk ETIS Jihlava. © Petr Štěpán, 1998/2003

MF DNES (16.4.2003)
Druhé vydání Knihy Nosferatu je na světě

Jihlava - Nového upraveného vydání Knihy Nosferatu - Vampýrské bible se v těchto dnech dočkala populární kniha jihlavského rockového zpěváka, skladatele a textaře Petra Štěpána. Kniha poprvé vyšla před pěti lety a její náklad byl zcela rozebrán. Kniha čtenářům předkládá průřez světem vampyrismu, tajemna a černé magie. Nejsou v ní zachycena pouze historická fakta, portréty známých osobností, příběhy dávných časů, ale i některé praktiky rituálů magie. "Bezprostředně po vydání rozvířila kniha zájem o opětovné prošetření kauzy Čelákovického pohřebiště. Témata publikovaná v knize upoutala řadu televizních stanic, publicistických pořadů," dokládá zájem o zpracované téma autor knihy. Druhé vydání Knihy Nosferatu v novém designu, s úpravami a po mnoha odkladech, způsobených mimo jiné i loňskými povodněmi, poslalo na knižní trh nakladatelství Adonai. Kniha je obohacena o nové fotografie, na její vypovídací hodnotě a sdělení se podle Petra Štěpána nic nemění. "Některé kapitoly jsou upraveny, jiné přesunuty, aby bylo dosaženo výraznějšího rytmu a dynamiky při četbě," vysvětluje Petr Štěpán, jinak vůdčí osobnost gothic-rockové skupiny XIII. století. "Nikdy jsem se nepovažoval za historika, vampyristu či archeologa. Kniha je mým nazíráním na svět a popis událostí, osobností a děl, se kterými jsem se cítil být velmi blízko. Pravdou je, že mě téma okultismu, vampyrismu, historie náboženství inspirovalo v mé umělecké tvorbě. Snažil jsem se nahlédnout pod povrch věcí," dodává.

Ilona Muselová

Recenze alb Amulet - Metropolis: MetalMania / Úprava: BlueWolf

Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 pcx, MIE 4.0+.
Některé materiály jsou převzaty z oficiálních stránek XIII. STOLETÍ se souhlasem webmastera.
© Tomáš Janče - WGR 2001-2006